Store Operation Manager

Prague | Czech Republic | Retail (Store)

ÚČEL A VÝZNAM PRO ORGANIZACI:

Přispívá k ziskovosti prodejny tím, že:

¬ Zajišťuje dosažení nebo překročení hodnot klíčových ukazatelů určené oblasti v prodejně

¬ Koordinuje členy týmu pro dosažení co nejlepšího vyvážení služeb a provozních činností tak, aby se dosahovalo vynikajícího dojmu z nákupu

¬ Kontroluje a koučuje tým v rámci definované oblasti odpovědnosti

HLAVNÍ ODPOVĚDNOSTI:

¬ Rozděluje zdroje a organizuje procesy v rámci své oblasti odpovědnosti tak, aby v různých situacích zvyšoval efektivnost a produktivitu

¬ Má praktické znalosti klíčových ukazatelů v maloobchodu, v rámci své oblasti odpovědnosti provádí obchodní rozhodnutí

¬ Sleduje výkonnostní data své oblasti (např. nejvíce kupované produkty, prostorové rozvržení atd.) a provádí potřebné úpravy pro zvýšení produktivity a efektivnosti

¬ Je vzorem pro obsluhu zákazníků, zvyšuje prodej a povědomí o značce za využití pokročilých prodejních technik a vhodných prvků ze vzorové obsluhy zákazníků adidas

¬ Aktivně kontroluje a koordinuje svůj tým tak, aby byli všichni zákazníci obslouženi

¬ Rozumí očekáváním zákazníků a svůj tým koučuje tak, aby je vždy plnil nebo překračoval

¬ Uplatňuje své pokročilé zkušenosti s kategorií a své nadšení pro značku ke zvýšení prodeje a věrnosti zákazníků ve své oblasti odpovědnosti

¬ V rámci své oblasti odpovědnosti vede a koučuje všechny členy týmu z hlediska základních znalostí značky a sezónních produktů

¬ Vytváří sympatické a příjemné prostředí pro nákupy zákazníků ve své oblasti odpovědnosti tím, že konzistentně koordinuje svůj tým při zajišťování visual merchandisingu, čistoty a pořádku

¬ Udržuje bezpečné nákupní a pracovní prostředí tím, že ve své oblasti odpovědnosti zajišťuje dodržování směrnic a postupů platných pro prodejnu

¬ Zajišťuje, aby nabídka produktů byla zákazníkům v jeho oblasti odpovědnosti dostupná díky koordinaci dodávek produktů ze skladu na prodejní plochu a doplňování zboží

¬ Dohlíží na to, aby prodejní transakce byly rychle a přesně zpracovány, při dodržování postupů pro ochranu hotovosti

¬ Minimalizuje ztráty tím, že zavádí, kontroluje a sleduje dodržování všech postupů, které mají zabraňovat vzniku ztrát

¬ Podporuje nábor, adaptaci, vzdělávání a rozvoj týmu prodejny

¬ Koučuje, motivuje a inspiruje jednotlivce ve své oblasti odpovědnosti k dosažení jejich nejvyšší výkonnosti

¬ Aktivně spolupracuje a sdílí osvědčené metody za účelem zvýšení výkonu týmu

¬ Projevuje svou ochotu učit se a využívá všech dostupných příležitostí ke svému rozvoji a zvýšení výkonu

KLÍČOVÉ VZTAHY:

¬ Zákazníci

¬ Kolegové a nadřízení

Apply here

adidas celebrates diversity, supports inclusiveness and encourages individual expression in our workplace. We do not tolerate the harassment or discrimination toward any of our applicants or employees. We are an Equal Opportunity Employer.

At adidas, every day is a chance to flip the script. An invitation to take everything we know and re-invent it. Do it better. Never settling for good enough. Every day we get up, invent, adapt, improvise, find new ways to collaborate, and do the unexpected. We’re creators, makers and doers. Helping athletes make a difference, not just in their games, but in their lives and in their world. It’s an obsession.

We’ve been doing this for more than 65 years. With an unmatched history and tradition of creating iconic products, consumer connections and experiences, we’ve been defining sport culture since the beginning. And we’re never done. Come be a part of shaping the future together with us.

The Facts

Jobtitle Store Operation Manager
Team Retail (Store)
Brand adidas
City Prague
Location Czech Republic
Number 199372
Position Type Full time
Date Jul-25, 2019
Relocation no

Sounds great for you? We would love to have you here.

Apply here

Jobs you might be interested as well?

 • Sales assistant/cashier

  Prague, Czech Republic | Retail (Store)

  August 12 2019 - 199970
 • Sales assistant/cashier with extended competency

  Prague, Czech Republic | Retail (Store)

  August 02 2019 - 199803
 • Sales assistant/cashier 1

  Prague, Czech Republic | Retail (Store)

  July 11 2019 - 198912